Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
 
| style="height:3em; padding-left:1em" | <div style="font-size:170%; line-height:1.05em;"><span style="white-space:nowrap;">[[Tâi-oân-pit:Koan-hē Tâi-oân-pit|Tâi-oân-pit]]</span> Hoan-gêng Lí</div>
 
| style="height:3em; padding-left:1em" | <div style="font-size:170%; line-height:1.05em;"><span style="white-space:nowrap;">[[Tâi-oân-pit:Koan-hē Tâi-oân-pit|Tâi-oân-pit]]</span> Hoan-gêng Lí</div>
 
<div style="margin-left:4px; font-size:95%;">Tâi-oân-pit sī [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|ēng Tâi-gí phian-chhip ê]] [[khai-hòng lōe-iông|chū-iû]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
 
<div style="margin-left:4px; font-size:95%;">Tâi-oân-pit sī [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|ēng Tâi-gí phian-chhip ê]] [[khai-hòng lōe-iông|chū-iû]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
| style="padding:1em; text-align:right; " | <br>Lóng-chóng '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' pit <span style="white-space:nowrap;">[[Help:Siáⁿ-mi̍h sī kì-sū|kì-sū]]</span><br> <span class="plainlinks" style="font-size:100%;"> [//ja.m.wikipedia.org/ モバイル版]<br>[[Wikipedia:Help for Non-Taigi Speakers|Help for Non-Taigi Speakers]]</span>
+
| style="padding:1em; text-align:right; " | <br>Lóng-chóng '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' pit <span style="white-space:nowrap;">[[Help:Siáⁿ-mi̍h sī kì-sū|kì-sū]]</span><br> <span class="plainlinks" style="font-size:100%;">[[Wikipedia:Help for Non-Taigi Speakers|Help for Non-Taigi Speakers]]</span>
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 9 ji̍t, 15:07

Tâi-oân-pit | 台員筆

Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.

Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.

Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.


Tâi-oân-pit Hoan-gêng Lí

Lóng-chóng 27 pit kì-sū
Help for Non-Taigi Speakers