Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Hoan-gêng lâi kàu Tâi-oân-pit,
chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 223 pit kì-sū

Pa̍t-ê Tâi-gí wiki