Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 16:23 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Hoan-gêng lâi kàu [[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],
chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 27 pit kì-sū

Pa̍t-ê Tâi-gí wiki