Tiān-náu

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 14:04 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tiān-náu, Eng-gí kóng computer(kom-piú-tèr), tō sī kè-sǹg-ki ê ì-sù, sī ē-ēng-tit chhù-lí, siu-khǹg, kiam tián-sī chu-sìn ê siat-pī. Phó͘-thong teh kóng ê tiān-náu sī chi̍t khoán tiān-chú-sek ê ki-hâi.

Chham-chiàu