Tiān-náu sò͘-ta̍t khòng-chè

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 4 goe̍h 28 ji̍t, 12:24 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tiān-náu sò͘-ta̍t khòng-chè (Eng-gí: computerized numerical control, kán-lio̍k CNC) sī 利用 sò͘-ta̍t chu-liāu, keng-kòe 電腦 khòng-chè ūn-choán ki-hâi sóa-tāng ê 長短, sok-le̍k, 方向 téng-téng 方面 製造 mi̍h-kiāⁿ hêng-thé ê 生產 技術.

Bāng-liān