Toaⁿ-gí

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 5 goe̍h 26 ji̍t, 15:59 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Toaⁿ-gí ia̍h toaⁿ-gú[1] sī gián-gí tang-tiong ē-ēng-tit piau-hiān ì-bī ê siōng sió goân-sò͘. Pí-lūn nā kóng "káu-á teh pūi", chit kù tang-tiong thang pun saⁿ-ê toaⁿ-gí: "káu-á" kap "teh", koh ū "pūi".

Chham-chiàu