Í-sek-lia̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Í-sek-lia̍t, chèng-sek hō Í-sek-lia̍t-kok, sī Sai A-chiu ê kok-ka, óa tī Tē-tiong-hái ê tang-pêng hái-kîⁿ.

Chham-chiàu

  • "Israel". Encyclopædia Britannica.