Teng Hōng-tin

From Tâi-oân-pit
(Tùi 丁鳳珍 choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Teng Hōng-tin, 1970 nî 出世, sī Tâi-oân ê bûn-ha̍k-chiá kiam Tâi-bûn 作家. I ū chò Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe 理事 kap Tâi-oân Koa-á-chheh Ha̍k-hōe ê 常務理事.

Chham-chiàu