SARS-CoV-2

From Tâi-oân-pit
(Redirected from 2019-nCoV)
Jump to navigation Jump to search

SARS-CoV-2 chit-ê miâ sī Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip Hē-thóng Chèng-hō͘-kûn Corona Pēⁿ-to̍k 2 ê Eng-gí kán-lio̍k. Chit lō pēⁿ-to̍k chá-chêng mā hō chò 2019-nCoV (2019 nî sin-hêng corona pēⁿ-to̍k), phó͘-thong kóng Bú-hàn Pēⁿ-to̍k, ē ín-khí hō chò COVID-19 ê pēⁿ, mā hō Bú-hàn Hì-iām.

Liân-kiat