A-hui-lī-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

A-hui-lī-ka, 普通 kóng Hui-chiu, sī 世界 tāi-chiu chi it, chiàu 面積 sī pâi tē-jī tōa. Hui-chiu sai-pêng sī Tāi-se-iûⁿ, tang-pêng sī Ìn-tō͘-iûⁿ, tang-pak óa Âng-hái, pak-pêng sī Tē-tiong-hái.

Chham-chiàu