A-hui-lī-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

A-hui-lī-ka, phó͘-thong kóng Hui-chiu, 世界 tāi-chiu chi̍t tè, chiàu 面積 sī pâi tē-jī tōa. Hui-chiu sai-pêng sī Tāi-se-iûⁿ, tang-pêng sī Ìn-tō͘-iûⁿ, tang-pak óa Âng-hái, pak-pêng Tē-tiong-hái.

Chham-chiàu