Bián-tiān

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Bián-tiān ê kok-thó͘.

Bián-tiānTang-lâm A-sè-a tāi-lio̍k-pêng sai tōaⁿ ê kok-ka.

Bián-tiān ê lâm-pêng chhun khì kàu Má-lâi poàn-tó, pak-pêng óa Chi-ná, tang-pêng sī La-o, tang-lâm-pêng sī Thài-kok, sai-pêng sī Bangladesh(Báng-la-lé-sih), sai-pak sī Ìn-tō͘.

Chham-chiàu