Category:Bu̍t-lí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "Bu̍t-lí" ê phè-jih

Ē-kha ê 6 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 6 tiuⁿ.