Category:Giân-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chhù-pō͘-lūi

This category has only the following subcategory.

Sio̍k pō͘-lūi "Giân-gí" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.