Category:Hêng-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chit-má bô bûn-su tī leh pún phè-jih. Lí ē-tàng tī pa̍t phiⁿ phè-jih chhiau-chhōe pún phè-jih phiau-tê, ia̍h sī chhiau-chhōe koan-liân kì-lio̍k, m̄-koh lí-bô siū ún-chún lâi chhòng-chō pún phè-jih.

Chhù-pō͘-lūi

This category has only the following subcategory.