Category:I-ha̍k

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chit-má bô bûn-su tī leh pún phè-jih. Lí ē-tàng tī pa̍t phiⁿ phè-jih chhiau-chhōe pún phè-jih phiau-tê, ia̍h sī chhiau-chhōe koan-liân kì-lio̍k, m̄-koh lí-bô siū ún-chún lâi chhòng-chō pún phè-jih.

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "I-ha̍k" ê phè-jih

Ē-kha ê 3 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3 tiuⁿ.