Chiúⁿ Ûi-bûn

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chiúⁿ Ûi-bûn kàu-siū sī 1971 nî chhut-sì ê Tâi-oân giân-gí-ha̍k-chiá, choan-bûn tī Tâi-gí kiam Oa̍t-lâm-gí ê gián-kiù. I oân-á sī tiōng-iàu ê Tâi-bûn ūn-tōng-chiá.

Liân-kiat