Chia̍h-si̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chia̍h-si̍t sī 活物 chia̍h êng-ióng, 維持 in seng-tióng kiam 活命 ê mi̍h. Chia̍h-si̍t chiàu sèng-chit ū nn̄g-pe̍h-chit, thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, pûi, kap 其他 ê êng-ióng-hun.

Koan-liân

Chham-chiàu