Hòa-ha̍k goân-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hòa-ha̍k goân-sò͘, ā-sī kóng goân-sò͘, sī chiàu phó͘-thong hòa-ha̍k pō͘-sò͘ bô thang koh thiah-sòaⁿ ê 物質. Só͘-ū ê bu̍t-thé lóng sī hòa-ha̍k goân-sò͘ lâi kiat-sêng.

Koan-liân

Chham-chiàu