Hoat-kok

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Hoat-kok ê thó͘-tē.

Hoat-lân-se, phó͘-thong kóng Hoat-kok, chèng-sek sī Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok, sī Au-lô-pa sai-pak-pêng ê kok-ka, kiaⁿ-siâⁿ sī Pa-lí. Hoat-kok tī Se-iûⁿ le̍k-sú, kiam kok-chè sū-bū tang-tiong chiàm tiōng-iàu ê tē-ūi. Hoat-kok sai-pêng kiam sai-pak-pêng sī Tāi-seⁿ-iûⁿ, lâm-pêng sī Tē-tiong-hái, sai-lâm-pêng kap Se-pan-gâ tiong-ng keh Pyrenees(Pi-lé-ni-suh) soaⁿ-tē, tang-lâm-pêng kap I-tá-li-a keh Alps(Áu-puh-suh) soaⁿ-tē.

Chham-chiàu