Iū-á

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Iū-á sī sio̍k Rutaceae kho ê si̍t-bu̍t, in-ê kóe-chí sī chi̍t khoán lông-sán-phín. Iû-á sī Tang-lâm A-chiu tāi-lio̍k pō͘-hun kiam Borneo tó Má-lâi-se-a pō͘-hūn chāi-lâi ê mi̍h.

Chham-chiàu

  • "Pummelo". Encyclopædia Britannica.