Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘, hòa-ha̍k-sek CO2, sī thòaⁿ-sò͘ sng-hòa ê sán-bu̍t, sī bô sek-tī, bô chhàu-bī, bē-sio-tit ê khì-thé.

Chham-chiàu