Ji̍t-pún

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ji̍t-pún (日本), ia̍h Ji̍t-pún-kok (日本国), sī Tang A-chiu ê tó-sū kok-ka, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ.

Liân-kiat