Ka-lí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Lēng-gōa khòaⁿ liāu-lí tang-tiong ê ka-lí; koh ū hòa-ha̍k goân-sò͘ ka-lí.

Loading map...

Ka-lí (佳里) sī Tâi-oân sai-lâm-pō͘ Tâi-lâm tē-hng ê chi̍t-ê ke-chhī, hêng-chèng-siōng sī Tâi-lâm-chhī ê Ka-lí-khu koán-lāi.