Khe

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Khe sī thian-jiân ê chúi-lō͘. Khe-chúi ê goân-thâu sī kàng-chúi, hâm ti̍t-chiap lo̍h-hō͘, mā ū keng-kòe tē-hā tùi chúi-chóaⁿ chhut chúi, koh ū-ê sī lo̍h-seh ia̍h kiat-peng iûⁿ--khì ê chúi.

Koan-liân

Chham-chiàu