Kim-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Keng-kòe têng-chhù-lí ê 1974 nî Mariner 10 hip-siōng.

Kim-chheⁿthài-iông-hē tùi Ji̍t-thâu sǹg khí ê tē-jī lia̍p he̍k-chheⁿ, chiàu chit-liōng pâi tē-6. Kim-chheⁿ sī siōng óa-kīn Tē-kiû ê he̍k-chheⁿ. Tùi Tē-kiû, nā khòaⁿ-ē-tio̍h ê sî-chūn, Kim-chheⁿ sī thiⁿ téng siōng kng ê he̍k-chheⁿ.

Chham-chiàu

  • "Venus". Encyclopædia Britannica.