Ko-hiông-chhī

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ko-hiông-chhī (高雄市) sī tiàm tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok chèng-hú só͘ siat ê ti̍t-hat-chhī hêng-chèng-khu, koán-lāi jîn-kháu ū 276.5 bān. Pún hêng-chèng-khu lāi ê tōa ke-chhī ū Ko-hiông, Kong-san, Hōng-soaⁿ, Kî-san téng-téng.