Oa̍t-lâm

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Oa̍t-lâm ê thó͘-tē.

Oa̍t-lâmTang-lâm A-chiu ê kok-ka, tiàm tī Ìn-tō͘-chi-ná tē-khu ê tang-pō͘.

Liân-kiat