Pa Khek-lé

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Pa Khek-lé Phok-sū, goân-miâ Thomas Barclay(Thó͘-ma-suh Bá-khuh-lè), 1849 nî 11 goe̍h 21 chhut-sì, 1935 nî 10 goe̍h 5 hō kòe-sin, sī So͘-kat-lân 出身 ê bo̍k-su. I tī 1875 nî 6 goe̍h 5 ji̍t lâi kàu Tâi-oân, sī Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò ê chhòng-khan-chiá.

Chham-chiàu