Phêⁿ-ô͘

From Tâi-oân-pit
(Tùi Phêⁿ-ô͘ Lia̍t-tó choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Phêⁿ-ô͘, ia̍h Phîⁿ-ô͘, sī tiàm tī Tâi-oân-tó sai-pêng ê kûn-tó, hêng-chèng-siōng tùi-tâng Phêⁿ-ô͘-koān, koān-chèng-hú siat tī leh Má-keng.