Po-tá-sih

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Po-tá-sih (Eng-miâ: potassium), ia̍h sī kóng Ka-lí (La-tin-miâ: kalium), sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, sio̍k chiu-kî-piáu téng-bīn ê Tē 1 Cho͘, tō sī a-lú-ka-lí kim-sio̍k. Po-tá-sih tùi oa̍h-mi̍h sī pit-iàu ê mi̍h.

Chham-chiàu