RNA

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Lí-bo͘h-hu̍t sng (Eng-gí: Ribonucleic acid, kán-lio̍k RNA(ă-en-e)), sī chi̍t khoán 重合體 分子, tī 性命 ūn-choán tang-tiong ū 要緊 ê lō͘-iōng, 親像 細胞 lāi nn̄g-pe̍h-chit ê ha̍p-sên. 另外 ū chi̍t kóa pēⁿ-to̍k ê ûi-thoân-bé sī RNA.

Chham-chiàu

Koan-liân