Sì-cha̍p-nî ê Bûn-jī Su-khó

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sì-cha̍p-nî ê Bûn-jī Su-khó (四十年 ê 文字思考) sī ha̍k-chiá Tiuⁿ Jū-hông siá ê Tâi-bûn gián-kiù, kài-siāu i tùi lí-sióng bûn-jī ê kiàn-kái, tùi Pe̍h-ōe-jī ê hun-sek, kiam tùi bûn-jī kái-kek ê thó-lūn.

Liân-kiat