Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

97 bytes added, 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 11:20
no edit summary
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
<div>
<div classstyle="nomobilefont-size:162%;"><div>[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div><divstyle="font-size:95%;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
<divstyle="font-size:85%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
</div>
</div>

Navigation menu