Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

90 bytes added, 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 18:28
no edit summary
<div>
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
<div style="font-size:95%;">Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]</div>
<div style="font-size:85%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
</div>
</div>
<!-- KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ -->
<divclass="mp-row"><div class="mp-left-col"><h2 style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2><div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
</div>
<!-- IN THE NEWS and ON THIS DAY -->
<divclass="mp-right-col"><h2 style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2><div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div></div>
</div>
 
 
<!-- SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE -->
<div>
</div>
__NOTOC____NOEDITSECTION__
</div>

Navigation menu