Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

2 bytes removed, 2019 nî 7 goe̍h 31 ji̍t, 20:32
no edit summary
<strong>Chi̍tChit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [https://zh-min-nan.wikipedia.org Holopedia] hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.
Lí ē-tàng khui sin kháu-chō, pian-chi̍p, thó-lūn, chóng-sī chèng-sek ūn-choán chìn-chêng hia ê mi̍h lóng ū khó-lêng hō͘ koán-lí-chiá goân-choân tàn-tiāu.

Navigation menu