Difference between revisions of "Tân Bêng-jîn"

Jump to navigation Jump to search
12 bytes removed ,  2022 nî 7 goe̍h 27 ji̍t, 14:46
no edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó) téng-téng, sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê [[Tâi-bûn]] chok-ka kiam chhut-pán-ka.
'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó), sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê [[Tâi-bûn]] chok-ka kiam chhut-pán-ka.


== Lâi-le̍k ==
== Lâi-le̍k ==

Navigation menu