Changes

Jump to navigation Jump to search

Tē-kiû

15 bytes added, 5 goe̍h 26 ji̍t
no edit summary
[[File:Epic 1b 20200324003633.jpg|thumb|Tē-kiû]]
'''Tē-kiû''' sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], chē-chí nā tùi [[Ji̍t-thâu]] hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p, lî ji̍t-thâu pêng-kin 149.6 pah-bān kong-lí hn̄g. Tē-kiû sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū [[sèⁿ-miā ]] tī-leh ê só͘-chāi.
Tē-kiû ê piáu-bīn ū [[hái-iûⁿ ]] kap [[khong-khì]], chia khong-khì 78% sī [[chek-sò͘]], 21% sī [[sng-sò͘]]. Phiau-chún [[tāi-khì ap-le̍k]] tī hâi-pêng-bīn sī bí pêng-hong kong-chhioh 101,325 [[newton (tan-ūi)|newton]].
== Chham-chiàu ==

Navigation menu