Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

487 bytes removed, 2019 nî 7 goe̍h 31 ji̍t, 12:15
no edit summary
<strong>MediaWiki has been installedChi̍t-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
Consult the [https://www.mediawiki.org/Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents User's Guide] for information on using the wiki software. Test Test Again == Getting started ==* , chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [https://wwwzh-min-nan.mediawikiwikipedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Configuration settings listHolopedia]* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ MediaWiki FAQ]* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawikihêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-announce MediaWiki release mailing list]* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Localise MediaWiki for your language]* [https://wwwsióng.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Learn how to combat spam on your wiki]

Navigation menu