Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

75 bytes removed, 2019 nî 8 goe̍h 3 ji̍t, 00:03
no edit summary
Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [https://zh-min-nan.wikipedia.org Holopedia] hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.
Lí ē-tàng khui sin Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p, thóê kong-lūn, chóng-sī lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chìn-chêng hia ê mi̍h lóng ū khó-lêng hō͘ koán-lí-chiá goân-choân tànchiah lâi khai-tiāuhòng.

Navigation menu