Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

Jump to navigation Jump to search
1,080 bytes removed ,  2019 nî 8 goe̍h 9 ji̍t, 07:07
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:


Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.
Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.
----
<div title="Tâi-oân-pit hoan-gêng lí!">
{| style="width:100%; margin-bottom:2px;"
| style="width:100%; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;" |
{|  style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent;"
|-
|
| style="height:3em; padding-left:1em" | <div style="font-size:170%; line-height:1.05em;"><span style="white-space:nowrap;">[[Tâi-oân-pit:Koan-hē Tâi-oân-pit|Tâi-oân-pit]]</span> Hoan-gêng Lí</div>
<div style="margin-left:4px; font-size:95%;">Tâi-oân-pit sī [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|ēng Tâi-gí phian-chhip ê]] [[khai-hòng lōe-iông|chū-iû]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
| style="padding:1em; text-align:right; " | <br>Lóng-chóng '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' pit <span style="white-space:nowrap;">[[Help:Siáⁿ-mi̍h sī kì-sū|kì-sū]]</span><br> <span class="plainlinks" style="font-size:100%;">[[Wikipedia:Help for Non-Taigi Speakers|Help for Non-Taigi Speakers]]</span>
|}
|}
</div>

Navigation menu