Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1: −
'''Chia̍h-bah-lūi''' sī [[chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t tang-tiong chi̍t bo̍k (''order''), La-tin-bûn hō {{ruby|Canivora|Ka-ní-bó-lah}}. Pún bo̍k ē-té pun chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī chit lūi hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ [[hîm]] kap [[sé-hîm]], sǹg sī [[thóng-chia̍h]] (''omnivorous'') ê lūi.
+
'''Chia̍h-bah-lūi''' sī [[chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t tang-tiong ê hun [[pang (hun-lūi-ha̍k)|pang]] (''order''), La-tin-bûn hō {{ruby|Canivora|Ka-ní-bó-lah}}. Chit pang ē-té pun chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ [[hîm]] kap [[sé-hîm]], sǹg sī [[thóng-chia̍h]] (''omnivorous'') ê lūi.
    
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Navigation menu