Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

1,990 bytes added, 2019 nî 8 goe̍h 19 ji̍t, 20:19
no edit summary
'''<!-- BANNER ACROSS TOP OF PAGE --><div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;"><!-- "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT --><div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;"><div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit''' ]],</div><div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[chū-iû lōe-iông| '''台員筆'''chū-iû]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]], [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lóng ē-tàng phian-chhip]].</div>
<strong!-- PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE --><div id="articlecount" style="position:absolute; right:-1em; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div></div></div><!-- KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG -->{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;"<!-- KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ -->| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Kòe-soàn ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhìsū</h2><div id="mp-giāmtfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</strongdiv>| style="border:1px solid transparent;" |Che sī chi̍t<!-- IN THE NEWS and ON THIS DAY -->| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|<h2 id="mp-ê beh sin khui ê Tâiitn-gí wiki, chúnh2" style="margin:0.5em; font-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [httpsfamily://zhinherit; font-minsize:120%; font-nanweight:bold; color:#000; padding:0.wikipedia2em 0.org Holopedia] hêng4em;">Khòaⁿ niù-sek, m̄suh</h2><div id="mp-koh siatitn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>|}<!-kēng bô-kâng kui SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE -chek kap lí-sióng.><div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">Khui kháu<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; background:#eeeeee; color:#222; padding:0.2em 0.4em; font-chō, iōngsize:120%; font-weight:bold; font-chiá pianfamily:inherit;">Pa̍t-chi̍p ê kongTâi-lêng ài tán chènggí wiki</h2><div id="mp-sek ūnsister-choán chiah lâi khaicontent" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-hòng.ê Tâi-gí wiki}}</div></div>__NOTOC____NOEDITSECTION__

Navigation menu