Difference between revisions of "Tân Bêng-jîn"

Jump to navigation Jump to search
910 bytes added ,  2021 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 14:24
no edit summary
(Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó), sī Tâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè t...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó), sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê [[Tâi-bûn]] chok-ka kiam chhut-pán-ka.
'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó), sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê [[Tâi-bûn]] chok-ka kiam chhut-pán-ka.
== Lâi-le̍k ==
Tan Bêng-jîn sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-po͘ Tek-ûi-á ê lâng, choh-sit-lâng ka-têng chhut-sin. I tùi Tâi-tiong Jī-tiong ê chho͘-tiong-pō͘ chut-gia̍p liáu-āu, pat tha̍k chi̍t ha̍k-kî ê ko-tiong, tō khì Tâi-pak chia̍h thâu-lō͘, kiam tha̍k àm-sî ha̍k-hāu. Tè-bóe i koh ji̍p Tiong-kok Bûn-hòa Tāi-ha tha̍k Tiong-bûn, liáu-āu gián-kiù-só͘ tha̍k tiat-ha̍k, koh ū khì Bí-kok tha̍k hì-chhut.
I chēng 1985 nî tō siá Tâi-bûn-si, 1996 nî pān Tâi-bûn cha̍p-chì ''[[Tâi-bûn Bóng-pò]]'', tō sī āu--lâi ê ''[[Tâi-bûn Thong-sìn Bóng-pò]]''. 2000 nî chhut-pán ê ''Pha-hng ê Kò͘-sū'' sī Tân sian-siⁿ tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok, tāi-seng sī bûn-jī-pán, 2012 nî chì 2014 nî kan koh chhut ū-siaⁿ-chheh.


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==
* 丁鳳珍 (2014). "論析陳明仁kap路寒袖ê台語歌詩ê台灣書寫". 台語研究.
* [http://www3.nmtl.gov.tw/Writer2/writer_detail.php?id=1553 ]
* [http://www3.nmtl.gov.tw/Writer2/writer_detail.php?id=1553 ]


[[Category:Tâi-gí]]
[[Category:Tâi-gí]]

Navigation menu