Changes

Jump to navigation Jump to search
12 bytes added ,  2021 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 14:24
no edit summary
Line 1: Line 1: −
'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó), sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê [[Tâi-bûn]] chok-ka kiam chhut-pán-ka.
+
'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó) téng-téng, sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê [[Tâi-bûn]] chok-ka kiam chhut-pán-ka.
    
== Lâi-le̍k ==
 
== Lâi-le̍k ==

Navigation menu