Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

51 bytes removed, 2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 16:17
no edit summary
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[chūTâi-iû lōeoân-iôngpit:Kài-siāu|chūchiòng-jîn lâi siá]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]], [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lóng ē-tàng phian-chhip]].</div>
<!-- PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE -->

Navigation menu