Changes

Jump to navigation Jump to search
51 bytes removed ,  2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 08:17
no edit summary
Line 4: Line 4:  
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
 
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
 
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
 
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[chū-iû lōe-iông|chū-]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]], [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lóng ē-tàng phian-chhip]].</div>
+
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lâi siá]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
    
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
 
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->

Navigation menu