Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 12:29, 2022 nî 8 goe̍h 8 ji̍t
   
Page name:
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2022 nî 8 goe̍h 2 ji̍t

N    02:35  La-tin-gí‎‎ 2 pit piàn-tōng 履歷 +646 [Ianpit‎ (2×)]
     
02:35 (chín | chêng) +24 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
N    
02:35 (chín | chêng) +622 Ianpit khai-káng kòng-hiàn (Chhòng-chō phè-jih "'''La-tin-gí''' sī Ìn-Au giân-gí chi̍t khoán, 現代 Lô-ban-su chu-gí ê sian-chó͘. La-tin-gí 原底 sī khiā tī Te-bé-lé Khe (''Tevere'') 下港 ê lâng kóng ê ōe. 經過 Lô-má-kok ê chèng-tī sè-le̍k thòaⁿ khì tī kui-ê I-tá-li-a 了後 koh liû-thong tī Au-chiu ê 西部 kiam 南部, koh ū Tē-tiong-hái 中段 kap 西段 地方 ê Hui-chiu hái-kîⁿ. 直到 óa kīn-tāi, La-tin-gí iû-oân sī 西洋 ha...")