Su-lī-a

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Su-lī-a ê thó͘-tē.

Su-lī-a sī chi̍t-ê A-chiu kok-ka, só͘-chāi tī Sai-lâm A-chiu, óa tī Tē-tiong-hái tang-pêng hái-kîⁿ.

Chham-chiàu

  • "Syria". Encyclopædia Britannica.