Su-lī-a

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Su-lī-a ê thó͘-tē.

Su-lī-a sī chi̍t-ê A-chiu kok-ka, só͘-chāi tī Sai-lâm A-chiu, óa tī Tē-tiong-hái tang-pêng hái-kîⁿ.

Tē-lí

Su-lī-á pak-pêng kap Thó͘-nî-kî sio-chiap, tang-pêng kiam tang-lâm-pêng sī Iraq(I-lak-khuh), lâm-pêng sī Iok-tàn, koh Lê-pa-lūn kap Í-sek-lia̍t tī sai-lâm-pêng.

Chham-chiàu

  • "Syria". Encyclopædia Britannica.