Tâi-bûn

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Tâi-bûn khan-bu̍t Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò.

Tâi-bûn, mā ū kóng Tâi-gí-bûn ia̍h Tâi-oân-bûn, sī Tâi-gí ê bûn-jī hêng-sek.

Liân-kiat