Tâi-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-gí, mā ū hō Tâi-oân-ōe ia̍h Tâi-oân-gí, sī chi̍t khoán chú-iàu tī Tâi-oân leh liû-thong ê giân-gí.

Liân-kiat