Tâi-oân Hàn-jī

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân Hàn-jī ia̍h sī kóng Chāi-lâi Hàn-jī, sī Tâi-bûn 利用 Hàn-jī ê iok-sok 慣勢. Nā chit-má ê chêng-hêng lâi kóng sī tī Tiong-hoa Bîn-kok chèng-khoân ê giân-gí chèng-chhek éng-hióng chìn-chêng tō ū ê ēng jī.

Liân-kiat